Zborovska, O., Dorokhova, O., Korol, A., Troyanovska, K., Zadorozhnyy, O., Kolesnichenko, V. and Pasyechnikova, N. (2023) “Assessing quantitatively the state of the blood-aqueous barrier by laser flare photometry: a review”, Journal of Ophthalmology (Ukraine). Odesa, Ukraine, (4), pp. 67–73. doi: 10.31288/oftalmolzh202346773.