Zadorozhnyy, O., Korol , A., Nasinnyk, I., Kustrin, T., Naumenko, V. and Pasechnikova, N. (2023) “Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels”, Journal of Ophthalmology (Ukraine). Odesa, Ukraine, (2), pp. 31–38. doi: 10.31288/oftalmolzh202323138.