Zborovska, Oleksandra, Oleksandra Dorokhova, Andrii Korol, Ksenia Troyanovska, Oleg Zadorozhnyy, Viktoriia Kolesnichenko, and Nataliya Pasyechnikova. 2023. “Assessing Quantitatively the State of the Blood-Aqueous Barrier by Laser Flare Photometry: A Review”. Journal of Ophthalmology (Ukraine), no. 4 (September). Odesa, Ukraine:67-73. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202346773.