Zadorozhnyy, Oleg, Andrii Korol, Illia Nasinnyk, Taras Kustrin, Volodymyr Naumenko, and Nataliya Pasechnikova. 2023. “Precise in Vivo Adaptive Optics Imaging of Retinal Vessels”. Journal of Ophthalmology (Ukraine), no. 2 (April). Odesa, Ukraine:31-38. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202323138.