ZADOROZHNYY, O.; KOROL , A.; NASINNYK, I.; KUSTRIN, T.; NAUMENKO, V.; PASECHNIKOVA, N. Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels. Journal of Ophthalmology (Ukraine), Odesa, Ukraine, n. 2, p. 31–38, 2023. DOI: 10.31288/oftalmolzh202323138. Disponível em: https://ua.ozhurnal.com/index.php/files/article/view/24. Acesso em: 29 may. 2024.