Zborovska, O., Dorokhova, O., Korol, A., Troyanovska, K., Zadorozhnyy, O., Kolesnichenko, V., & Pasyechnikova, N. (2023). Assessing quantitatively the state of the blood-aqueous barrier by laser flare photometry: a review. Journal of Ophthalmology (Ukraine), (4), 67–73. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202346773