[1]
Zborovska, O., Dorokhova, O., Korol, A., Troyanovska, K., Zadorozhnyy, O., Kolesnichenko, V. and Pasyechnikova, N. 2023. Assessing quantitatively the state of the blood-aqueous barrier by laser flare photometry: a review. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 4 (Sep. 2023), 67–73. DOI:https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202346773.